วิธีแก้ไข E-mail เป็น port ssl ( Outlook )

29 views March 31, 2020 admin 0

วิธีแก้ไข E-mail เป็น port ssl

1.เปิด program Outlook ที่ใช้งาน

2.กดไปที่ File > account Setting > Mange profile

3.กด e-mail accounts…

4.กด ดับเบิลคลิ๊ก // กดคลิ๊กเมาซ้ายเร็ว ๆ 2 ครั้ง  ไปยัง e-mail ที่ต้องการแก้ไข

5.แก้ไข ค่า incoming และ outgoing

**** หากไม่ทราบค่า ssl ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอค่า ssl ได้ทาว live chat ได้เลย ครับ ***

6.กดที่ more setting..

7.เลือก advanced

ที่วงสีแดงนั้นที่จะต้องแก้ไข

ในส่วนอื่น ๆ กดเลือกตามได้เลยครับ

ค่า Setting Mail SSL Pop
Incoming : Port 995
Outgoing : Port 465

ค่า Setting Mail SSL Imap
Incoming : Port 993
Outgoing : Port 465

หลังจากใส่ค่าแล้วกด ok และกด next > และ finish ได้เลย ครับ

 

Was this helpful?