วิธีเปลี่ยน Email WordPress Admin User ( WH )

4 views March 9, 2021 admin 0

วิธีเปลี่ยน Email WordPress Admin User ( WH )

1.login เข้า z.com

2.เข้าไปยัง เมนู WordPress

3.กดเข้าไปยัง name tag และกดเข้าไปยัง name tag ของ URL ที่ใช้งาน

4.กดที่ Website Information [Live Area]
ลงมาที่หัวข้อ WordPress Admin User กดรูปดินสอทางด้านขวาเพื่อแก้ไข

กำหนดเรียบร้อยแล้วกด Save เพื่อบันทึกได้เลยครับ

Was this helpful?