ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีเปลี่ยน location Mysql ไปยัง Disk ใหม่

42 views May 26, 2020 May 26, 2020 admin 0

วิธีเปลี่ยน location Mysql ไปยัง Disk ใหม่

Command Line

mkdir /webdata/database
mount /dev/vdb /webdata/database

service mysqld stop && service nginx stop && service httpd stop

cp -r -a /var/lib/mysql /webdata/database
mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak
ln -s /webdata/database/mysql /var/lib/mysql

service mysqld start && service nginx start && service httpd start

Was this helpful?