เมล Error ISP ( Smarter Mail 16.x)

19 views June 27, 2019 July 24, 2019 admin 0

เมล Error ISP ( Smarter Mail 16.x)

Error

ให้ทำการเปลี่ยนค่าดังนี้

1.เปิด Program Outlook ที่ใช้งาน

2.กดเข้าไปที่ File > Account Settings > Manage Profile

3.จากนั้นจะมี popup เด่งขึ้นมา ให้กดที่ Email Accounts…

4.ดับเบิลคลิก ที่ชื่อ E-mail

ค่า Outgoing ใส่เป็น win0….. ที่ดูในระบบ z.com ตรง https:// ให้ท่าน copy ทางด้านหลัง https://  ของท่าน และมาใส่ใน  Outgoing ครับ

5.กดที่ More Settings … > Advanced เปลี่ยน Port SMPT เป็น 465

และ Use the following type of encrypted connection: เป็น SSL/TLS

และกด OK และกด Next

รอระบบ Test Account Settings load ขึ้น เครื่องหมายถูก ทั้ง 2 และ กดที่  Close และกด Finish อีกครั้ง

จากนั้นกด Close ออกทั้งหมดได้เลย และทดสอบการใช้งาน E-mail ได้เลย

Was this helpful?