อีเมล์โฮสติ้ง - Email Hosting (cPanel)

เมล Error ISP ( C-panel )

20 views June 27, 2019 July 24, 2019 admin 0

เมล Error ISP ( C-panel )

Error

ให้ทำการเปลี่ยนค่าดังนี้

1.เปิด Program Outlook ที่ใช้งาน

2.กดเข้าไปที่ File > Account Settings > Manage Profile

3.จากนั้นจะมี popup เด่งขึ้นมา ให้กดที่ Email Accounts…

4.ดับเบิลคลิก ที่ชื่อ E-mail

ค่า  Outgoing เป็น cpanel.. ที่ดูในระบบ webmail มาใส่ใน Outgoing ครับ

5.กดที่ More Settings … > Advanced เปลี่ยน Port SMPT เป็น 465

และ Use the following type of encrypted connection: เป็น SSL/TLS

และกด OK และกด Next

รอระบบ Test Account Settings load ขึ้น เครื่องหมายถูก ทั้ง 2 และ กดที่  Close และกด Finish อีกครั้ง

จากนั้นกด Close ออกทั้งหมดได้เลย และทดสอบการใช้งาน E-mail ได้เลย

Was this helpful?