วิธีเปลี่ยน Password Login เข้า cPanel ( WP Pro )

22 views February 1, 2022 February 1, 2022 admin 0

วิธีเปลี่ยน Password Login เข้า cPanel ( WP Pro )

  1. Login เข้าระบบ z.com
  2. เข้าที่ Menu WordPress หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ
  3. กดที่ Login Information
  4. กดที่ รูป ดินสอตรง Password เพื่อทำการเปลี่ยน Password login หน้า cPanel

    หลังจากกดจะมีช่องให้ใส่รหัสผ่าน สามารถกำหนดรหัสแล้วกด Save เพื่อบันทึกได้เลยครับ

Was this helpful?