ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธีเปลี่ยน root Password ใน WHM

6 views ธันวาคม 17, 2019 admin 1

วิธีเปลี่ยน root Password ใน WHM

1.login เข้า WHM

2.ค้นหาคำว่า Change Root Password และกดเข้าไปที่ Change Root Password

3.ใส่รหัสผ่าน ใหม่ลงไป ได้เลย ครับทั้ง 2 ช่อง

*** This password has a strength of 70, which meets or exceeds the system requirement of 65. ***

*** รหัสผ่านนี้มีความแข็งแรง 70 ซึ่งตรงตามหรือเกินความต้องการของระบบ 65 **

การตั้งรหัสผ่านใหม่นั้น ระบบจะกำหนดไว้ที่ 65 ในการตั้งใหม่นั้น ให้ Strength มากกว่า 65 ถึงจะทำการ Change Password ได้

หลังจากใส่แล้วกด Change Password ครับ

Was this helpful?