ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธีเปลี่ยน Server Time ใน WHM

6 views April 7, 2021 April 7, 2021 admin 0

วิธีเปลี่ยน Server Time ใน WHM

  1. Login เข้าไปยัง WHM
  2. ค้นหา Server Time เพื่อแก้ไข

    หลังจากเลือก Time zone เรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ Change Time Zone เพื่อเปลี่ยน
  3. กด Sync Time with Time Server เพื่อให้ระบบทำการเปลี่ยน เวลาเป็นตามช่วง Time zone ที่กำหนด

Was this helpful?