วิธีเปลี่ยน Version PHP ( SEO Hosting )

7 views August 16, 2021 August 16, 2021 admin 0

วิธีเปลี่ยน Version PHP ( SEO Hosting )

  1. Login เข้าไปยัง Control panel Seo Hosting : https://zseohosting.com/clientarea.php
  2. กดเข้าไปยังชุดโดเมนที่ใช้งาน
  3. กดที่ Login To cPanel
  4. กดที่ select PHP version ในหัวข้อ Software
  5. กด dropdown เลือก Version ที่จะใช้งาน
    จากนั้น กด Set as Current
    จากนั้น ระบบจะอัพเดท ไปยัง Version ที่เปลี่ยน ครับ

Was this helpful?