วิธีเปลี่ยน Version PHP ใน WordPress Pro

40 views February 1, 2022 admin 0

วิธีเปลี่ยน Version PHP ใน WordPress Pro

  1. Login เข้าระบบ z.com
  2. เข้าที่ Menu WordPress หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ
  3. เลือกที่ หัวข้อ Login
  4. ในหัวข้อ Software เลือกหัวข้อ Select PHP Version
  5. เลือก PHP version ที่ต้องการ และ ให้กด Set as current

Was this helpful?