ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีเปลี่ยน Path backup ของ plesk

169 views December 4, 2019 December 4, 2019 admin 1

วิธีเปลี่ยน Path backup ของ plesk

ก่อนที่จะดำเนินการตามนี้ รบกวนซื้อ Disk เพิ่มก่อนครับ เพื่อจะได้เอาตัว Backup ลงข้อมูลใน Disk ใหม่ที่มีการซื้อ ครับ

หลังจากซื้อ Disk แล้วให้ทำตามนี้ https://support.netdesignhost.com/knowledgebase/map-disk-private-host-plesk/ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยน Path ของ backup

วิธีดำเนินการ Changes path backup
1. SSH เข้าระบบ server
2.เข้าไปยัง path

cd /var/www/vhosts

จากนั้นให้ใส่คำสั่ง

mkdir backups_website

ตั้งค่าความเป็นเจ้าของที่จำเป็นสำหรับไดเรกทอรีที่สร้าง

chown psaadm:psaadm backups_website

ใส่คำสั่ง permission ให้กับ folder

chmod 750 backups_website

3.จากนั้นให้ VI ไปยัง path ดังนี้

vi /etc/psa/psa.conf

4.ไปยังหัวข้อที่ชื่อ # Backups directory แล้วกำหนดค่าดังนี้
กด i เพื่อแก้ไข

DUMP_D /var/www/vhosts/backups_website


จากนั้นให้กด Esc และ ใส่คำสั่ง :wq! เพื่อทำการ save ข้อมูล

5.ทำการใช้คำสั่ง Move File backup ไปยัง Path ใหม่

mv /var/lib/psa/dumps/* /var/www/vhosts/backups_website
mv /var/lib/psa/dumps/.discovered/ /var/www/vhosts/backups_website

6.Restart Service “sw-cp-server”

service sw-cp-server restart

Was this helpful?