การเปลี่ยน Version PHP ใน Web Hosting (cPanel)

117 views พฤษภาคม 8, 2018 มีนาคม 19, 2019 admin 0

การเปลี่ยนVersion PHP ในWeb Hosting (cPanel) ใน z.com มี 4 ขั้นตอน ดังนี้

1.เลือก host ที่ต้องการ

2.เลือก cpanel

3.เลือกหัวข้อ Select PHP Version

4.เลือก php ที่ต้องการ จากนั้นกด Set as current ก็เรียบร้อยครับ

 

Was this helpful?