แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบสมาชิก Z.com

11 views May 16, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบสมาชิก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอนรูปคนขวามือบนสุดและเลือก “Payment Setup”

 

ขั้นตอนที่ 2 : สังเกตที่ Charge Balance ระบบจะแสดงยอดคงเหลือตามภาพ

 

 

Was this helpful?