ขั้นตอนเข้าตรวจสอบ Bandwidth Seo Hosting

1 views May 19, 2022 admin 0

ขั้นตอนเข้าตรวจสอบ Bandwidth Seo Hosting

  1. Login เข้า cPanel
  2. กดเข้าเมนู Bandwidth
  3. หลังจากกดเข้าแล้วสามารถ ดู Traffic ข้อมูล Bandwidth ได้เลยครับ

Was this helpful?