ตรวจสอบการใช้งานดิสก์ (cPanel)

49 views May 8, 2018 June 26, 2019 admin 0

ตรวจสอบการใช้งานดิสก์(cPanel) ในระบบ z.com มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.ไปที่ Menu Files  แล้วเลือก Disks Usage

2.รายละเอียดแสดงตามภาพ

หากเลื่อนมาลงด้านล่าง จะสามรถกด folder ดูรายละเอียดย่อยๆในนั้นได้ครับ  * ได้แค่ระดับ folder  

Was this helpful?