วิธีตรวจสอบ SSL ตรงกับ CSR หรือไม่

62 views February 15, 2021 admin 0

วิธีตรวจสอบ SSL ตรงกับ CSR หรือไม่

ในการตรวจสอบนี้จะต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าตัว CSR มาจาก Server ที่ใช้งานเครื่องดังกล่าวจริง ๆ เพราะหากนำไปตรวจสอบแล้วอาจจะเกิดผล 2 อย่างดังนี้

1.กรณี SSL ตรงกับ CSR ระบบจะขึ้นว่าเป็น match ได้ครับ แต่เอาไปใช้งานจริงกับเครื่องที่ใช้งานไม่ได้ เพราะตัว CSR นั้นมาจากคนละเครื่องที่จะใช้งาน

ในการ Install SSL เข้าเครื่องที่ใช้งานใชั้งานนั้น ต้องเป็น CSR ที่ Generate ออกมาจากเครื่องเดียวกัน ถึงจะส่งผลทำให้ Install เข้าไปได้

** วิธีแก้ไขต้องทำการ Generate CSR ใหม่ แล้วเอาไป Reissuance SSL ของ Z.com ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ระบบ Generate SSL กับ เครื่องที่ Gen CSR ออกมาตรงกัน ** 

2.กรณี SSL ไม่ตรงกับ CSR ซึ้งตรวจสอบผล CSR ไม่ตรงกับ SSL นั้น จะแสดงให้เห็นว่าตัว SSL ที่จะเอาไปใส่ในนั้นจะเป็นการ Generate CSR  NOT match กันกับ SSL

จะทีผลทำให้ Install เข้าไปไม่ติดครับ

** วิธีแก้ไขต้องทำการ Generate CSR ใหม่ แล้วเอาไป Reissuance SSL ของ Z.com ใหม่อีกครั้งเพื่อให้ระบบ Generate SSL กับ เครื่องที่ Gen CSR ออกมาตรงกัน ** 

การตรวจสอบ สามารถทำการตรวจสอบโดยใช้ Link https://www.sslshopper.com/certificate-key-matcher.html

เลือกหัวข้อ Check if a CSR and a Certificate match

หลังจากใส่แล้วทางด้านขวา มือ จะมีขึ้น status ว่า CSR กับ Cer match กันหรือไม่ หากขึ้น NOT match ต้องตรวจสอบ SSL กับ CSR ตามข้อ ที่ 1 และ 2 ครับ

Was this helpful?