ตรวจสอบ IP cloud server

20 views March 30, 2019 June 26, 2019 admin 0

ตรวจสอบ IP cloud server

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าที่ Cloud และกดชื่อเครื่องตรง name tag ที่ใช้งาน ครับ

3.กดที่ ตัวข้อ Network Information จากนั้นจะมี IP Address แจ้งเลข Ip ของ Cloud ที่ใช้งาน ครับ

Was this helpful?