วิธีตรวจสอบ IP เครื่องของ Cloud EP

9 views February 1, 2022 February 1, 2022 admin 0

วิธีตรวจสอบ IP เครื่องของ Cloud EP

  1. Login เข้าสู่ระบบที่ https://cloud.z.com/th/ep/signin/
  2. คลิกที่เมนู Cloud และคลิกที่ชื่อเครื่องที่ต้องการเข้าไปตรวจสอบ IP

  3. คลิกที่หัวข้อ Network Information จะมี IP ที่ Connect กับ Cloud แสดงอยู่

Was this helpful?