เว็บไซต์ติด Malware ต้องทำยังไง

95 views May 8, 2018 June 27, 2019 admin 1

เว็บไซต์ติด Malware ต้องทำยังไง

แก้ไข malware google

1.ต้องตรวจสอบเว็บของท่านว่ามี script หรือไฟล์ แปลกปลอมอยู่ในตัวเว็บหรือไม่ครับ โดยเข้าเข้า File manage ผ่าน control panel หรือ FTP เข้าไปเพื่อตรวจสอบตัวเว็บ เพื่อทำการลบ script หรือ ไฟล์ แปลกออกจากตัวเว็บของท่านครับ

2.หากมีการทำตามข้อนที่ 1 แล้ว ต้องให้ google ตรวจสอบอีกครั้งโดยการ search คำว่า webmaster tools และ SEARCH CONSOLE หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนของ google ได้เลย ครับ เพื่อให้ทาง google ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง หากแก้ไข หรือ ต้องแก้ไขเพิ่มเติม google จะแจ้งเมลไปยังเมลของท่านอีกครั้งครับ

Was this helpful?