วิธีตรวจสอบ name server ( WP Hosting )

8 views March 9, 2021 December 20, 2021 admin 0

วิธีตรวจสอบ name server ( WH )

1.login เข้า z.com

2.เข้าไปยัง เมนู WordPress

3.กดเข้าไปยัง name tag และกดเข้าไปยัง name tag ของ URL ที่ใช้งาน

4.กดที่ Website Information [Live Area]

มาที่หัวข้อ DNS Server

 

Was this helpful?