ขั้นตอนการตรวจสอบ SSL

36 views February 9, 2021 February 9, 2021 admin 0

ขั้นตอนการตรวจสอบ SSL

ใช้ในการตรวจสอบ SSL ที่สามารถ install ไปกับ server กับ Domain นั้น สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่

สามารถตรวจสอบผ่านทาง URL : SSL Checker (sslshopper.com) ได้ครับ

ตรวจสอบผ่านใช้งานได้จะขึ้นดึงภาพ ครับ

Was this helpful?