ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ Config IIS สำหรับ WordPress URL ภาษาไทย

30 views February 2, 2021 February 2, 2021 admin 0

วิธีการ Config IIS สำหรับ WordPress URL ภาษาไทย

1. สร้างไฟล์ web.config ที่ path ของเว็บไซต์และเพิ่ม config ดังตัวอย่างด้านล่าง

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
 <system.webServer>
  <rewrite>
  <rules>
    <rule name="WordPress: https://ชื่อเว็บไซต์" patternSyntax="Wildcard">
     <match url="*" />
      <conditions>
       <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" />
       <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" />
      </conditions>
     <action type="Rewrite" url="index.php" />
    </rule></rules>
  </rewrite>
 </system.webServer>
</configuration>

 

2. เพิ่ม encode ใน wp-config กรณี url เป็นภาษาไทย เช่น www.domain.com/ทดสอบ

if ( isset($_SERVER['UNENCODED_URL']) ) {
$_SERVER['REQUEST_URI'] = $_SERVER['UNENCODED_URL'];}

Was this helpful?