วิธีสร้างบทความ ( Thaibombmail )

21 views November 11, 2019 December 2, 2020 admin 0

วิธีสร้างบทความ Thaibombmail

1.login เข้าหน้าระบบ thaibombmail Link หน้า login http://thaibombmail.com/controlpanel/

2.กดที่เมนู เนื้อหาอีเมล

3.กดที่ สร้างบทความ

4.ใส่ข้อมูลดังนี้

4.1 Subject = ใส่ชื่อเรื่องที่ต้องการ

4.2 From Name = ตั้งค่าชื่อผู้ส่ง

4.3 From E-Mail =  ตั้งค่าอีเมลผู้ส่ง

4.4 [ Reply Name ] = ต้องการให้ระบบ reply กลับชื่อ

4.5 [ Reply E-Mail ] = ต้องการให้ระบบ reply กลับอีเมลอะไร

4.6 Attach File = แนบไฟล์ในการส่งเมลออก

4.7 ใส่ข้อมูลเนื้องหาอีเมล

เพิ่มเติม

*** สำคัญมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ HTML ***

เนื่องจาก email ไม่สามารถอ่าน style ได้ จึงต้องให้ทางลูกค้าใส่ css ลงใน inline แทน
เว๊ปไซด์ที่รวม style กับ HTML คลิก
– link css ควรใช้ชื่อ domain เช่น < link rel=”stylesheet” href=”http://domain.com/css/styles.css” >
– ควรใช้ class ในการทำ css เพราะถ้าใช้ id เหมือนว่าโปรแกรมจะไม่อ่าน

*** คำแนะนำ ***
– ควรใช้ความกว้างประมาณ 600-700px จะเป็นขนาดกำลังพอดี ส่วนสูงเท่าไรก็ได้
– ลูกค้าที่นำ html มาใส่ ให้แปลง id หรือ class เป็น style ใส่เข้าไปใน tag ด้วย เนื่องจาก อีเมล์อ่าน < style > ไม่ได้ Ex. < div class=”red” > test < / div > เปลี่ยนเป็น < div style=”color:red;” > test < / div >
– รูปภาพที่ลูกค้านำติดมากับ html ควรใช้เป็น link website ตรง Ex. < img src=”/pic.jpg” > เปลี่ยนเป็น < img src=”http://domainname.com/pic.jpg” >

5.หลังจากใส่ข้อมูลหมดแล้วกดที่ บันทึกข้อมูล ครับ

Was this helpful?