วิธีสร้างเครื่อง Cloud EP

28 views February 1, 2022 February 1, 2022 admin 0

วิธีสร้างเครื่อง Cloud EP

  1. หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่เมนูด้านบน “Cloud” และคลิกปุ่มสีแดง “+ Server”

  2. เลือก Plan ของ Cloud ที่ต้องการสร้าง

  3. เลือกขนาดของ Storage และ OS ที่ต้องการ

  4. เลือก Segment (IP) และ Security Group ของ Network
  5. ทำการตั้ง Hostname และ Root Password หากเลือกเรียบร้อยทำการคลิกปุ่ม Add
    ***Hostname จะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง***

  6. คลิก Yes เพื่อยืนยัน

    กลับไปที่หน้า Cloud จะปรากฏเครื่องที่ได้ทำการสร้างไว้

Was this helpful?