วิธีการสร้าง Database และ การจัดการฐานข้อมูลใน Web Hosting (cPanel)

159 views พฤษภาคม 8, 2018 ธันวาคม 27, 2018 admin 0

วิธีการสร้างDatabase และการจัดการฐานข้อมูลในWeb Hosting (cPanel) ใน z.com มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

 

1.เลือก host ที่ต้องการ

2.เลือก cpanel 

3.เลือก Menu MySQL Databases

4.สร้าง Database  และ User Password

  1. สร้าง Database และกด Create Database
  2. สร้าง Username , Password  และกด Create User

5. Add User เข้า Database

ให้ลูกค้าเลือก Database และ User ที่ต้องการ เพื่อให้ User ดังกล่าวสามารถเรียกใช้ Database ที่สร้างขึ้นมา กด ADD

6.ให้ สิทธิ์ กับ User 

เป็นการให้สิทธิ์กับ user เพื่อที่จะสามารถใช้งาน Database ได้ตามสิทธิ์ที่ให้ไป และกด Make Change

*แนะให้เลือก All PRIVILEGES  เป็นการให้สิทธิ์ทั้งหมดกับ User เพื่อเข้าจัดการ Database

7.หากเรียบร้อยจะแสดงหน้าตามตัวอย่าง

หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ที่ให้ไปแล้วก็จะสามรถกดแก้ไขได้จาก user ภายใต้หัวข้อ Privileged Users

 

การใช้งาน phpMyAdmin

1.Import Database

  1. เลือก Database ที่การ
  2. เลือก Menu Import
  3. เลือกไฟล์ที่ต้องการ Import
  4. กดปุ่ม Go เพื่อImportแล้วรอจนเสร็จก็เรียบร้อยครับ  *Limit ในการ Upload อยู่ที่ 50MB หากมีขนาดใหญ่กว่าต้องใช้โปรแกรม connect จากข้างนอกแทน เช่น โปรแกรม Navicat

2.Export Database

  1. เลือก Database ที่การ
  2. เลือก Menu Export
  3. กดปุ่ม Go รอจน Export เสร็จ ก็เรียบร้อยครับ

 

Was this helpful?