วิธี สร้าง Database Web Hosting

491 views May 8, 2018 December 1, 2020 admin 0

วิธีการสร้างDatabase และการจัดการฐานข้อมูลในWeb Hosting (cPanel) ใน z.com มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

1.เลือก host ที่ต้องการ
2.เลือก cpanel 3.เลือก Menu MySQL Databases4.สร้าง Database  และ User Password

  1. สร้าง Database และกด Create Database
  2. สร้าง Username , Password  และกด Create User
5. Add User เข้า Database

ให้ลูกค้าเลือก Database และ User ที่ต้องการ เพื่อให้ User ดังกล่าวสามารถเรียกใช้ Database ที่สร้างขึ้นมา กด ADD6.ให้ สิทธิ์ กับ User 

เป็นการให้สิทธิ์กับ user เพื่อที่จะสามารถใช้งาน Database ได้ตามสิทธิ์ที่ให้ไป และกด Make Change

*แนะให้เลือก All PRIVILEGES  เป็นการให้สิทธิ์ทั้งหมดกับ User เพื่อเข้าจัดการ Database7.หากเรียบร้อยจะแสดงหน้าตามตัวอย่าง

หากต้องการแก้ไขสิทธิ์ที่ให้ไปแล้วก็จะสามรถกดแก้ไขได้จาก user ภายใต้หัวข้อ Privileged Users 

การใช้งาน phpMyAdmin

กดกลับมายังหน้า cpanel จากนั้นให้กดที่ Phpmyadmin

 

Was this helpful?