วิธีการสร้าง E-mail Account z.com

628 views May 9, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธีการสร้าง E-mail Account ในระบบ z.com มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.ทำการ login เข้าไปยังระบบ z.com

สามารถ login โดย ผ่าน link Login หน้า z.com : https://cloud.z.com/th/en/signin/  เพื่อเข้าไปยังหน้าระบบ cpanel ครับ

  1. login โดยใส่ E-mail ที่เคย order / สมัคร บริการ E-mail Hosting เข้ามา ครับ
  2. ใส่ password ที่เคย order / สมัคร บริการ E-mail Hosting เข้ามา ครับ
  3. เข้าสู่ระบบ

2.หลังจาก login เข้าสู่ระบบ z.com

ให้ท่านเลือกเมนูทางด้านบนเป็นบริการ E-mail Hosting และ เลือกที่ name tag ที่ท่านได้สร้างไว้ ให้กดเข้าไปที่ชื่อ name tag นั้น

3.หลังจากที่กดเข้ามาที่ name tag

หลังจากที่กดเข้ามาที่ name tag นั้น ๆ แล้ว จะพบว่ามีตัว Manage E-mail และ Mail ช่องสี่เหลี่ยม สีแดงอยู่ ให้กดเข้ามาที่ Manage E-mail เพื่อเข้าไปยังหน้า cpanel

4.หลังจากที่กดเข้าที่ Manage E-mail

หลังจากที่ท่านได้กดเข้ามาที่ Manage E-mail แล้ว จะเข้ามาสู่หน้า cpanel หน้านี้ท่านสามารถเข้ามาสร้าง E-mail account ได้

โดยเข้ามาที่หัวข้อเมนูใหญ่ชื่อ Email และ เลือกหัวข้อย่อยที่ Email Accounts ให้กดเข้าไปที่ Email Accounts

5.หลังจากเข้าที่Email Accounts

ให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้
5.1 E-mail ให้ใส่ ชื่อ account ที่ต้องการสร้าง

5.2 Domain ให้เลือกเป็นชื่อโดเมนของท่านตัวอย่าง เช่น ชื่อโดเมน netdesigntest.com

5.3 password ให้ท่านกำหนด password ของ E-mail นั้น ๆ ที่ต้องการสร้าง

5.4Password (Again) ให้ท่านยืนยัน password ที่ใส่ตามข้อ 5.3 อีกครั้ง

5.5 Mailbox Quota ท่านสามารถกำหนดให้แต่ละ user ได้ว่าต้องการให้ user ที่เราจะสร้างนั้น ใช้งานพื้นที่เท่าไหร่

หากเป็น Unlimited จะเป็นการใช้งานตามพื้นที่ E-mail ของ Email Hosting

5.6 หลังจากที่กำหนดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ create account

6.วิธีการ login โดยใช้ account ที่เราสร้างไว้

ท่านสามารถทดสอบ login โดยเข้าผ่านชื่อโดเมนของท่านโดยพิม mail.yourdomain.com/webmail และกดที่ ขั้นสูง และ กด ไปยัง mail.yourdomain.com (ไม่ปลอดภัย) ครับ
หลังจากนั้นท่านจะพบหน้า login webmail ให้ท่านใส่ User pass E-mail ที่สร้างตามข้อ 5 ได้เลยครับ

จากที่ login เข้ามา จะพบหน้า Choose a Default Webmail Application ให้ท่านเลือก application ได้ตามต้องการใช้งานได้เลย ครับ

และสามารถทดสอบการใช้งาน E-mail ได้เลย ครับ

Was this helpful?