วิธีสร้าง FTP Account SEO Hosting Zcom

25 views July 5, 2021 August 16, 2021 admin 0

วิธีสร้าง FTP Account SEO Hosting Zcom

 1. Login เข้าไปยัง Control panel Seo Hosting : https://zseohosting.com/clientarea.php
 2. กดเข้าไปยังชุดโดเมนที่ใช้งาน
 3. กดที่ Login To cPanel
 4. กดเข้าที่ FTP Account
 5. กำหนดข้อมูลดังนี้
  ใส่User ที่ต้องการใช้งาน
  ตัวอย่าง

  ใส่ Password ที่ต้องการ ( รหัสผ่าน ต้องมี Strength มากกว่า 65 ขึ้นไป )
  ** หาก Strong ไม่ขึ้นจะเป็นเพราะมีภาษาไทยติดไป ให้ Ctrl + A และ Delete แล้วใส่รหัสผ่านใหม่ครับ ***

  กำหนด Directory
  รูปที่ 1 ให้ ลบตาม วงสีแดง ให้เหลือตามแบบรูป 2
 6. หลังจากกำหนดครบแล้วกด Create FTP Account และทดสอบ FTP ได้เลย ครับ

Was this helpful?