วิธีสร้าง FTP WordPress PRO

29 views February 1, 2022 admin 0

วิธีสร้าง FTP WordPress PRO

 1. Login เข้าระบบ z.com
 2. เข้าที่ Menu WordPress หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ
 3. เลือกที่ หัวข้อ Login
 4. หัวข้อ Files เลือกหัวข้อ FTP Accounts
 5. ใส่รายละเอียดที่ต้องการ
  5.1 Log in ให้สุดชื่อ user ที่ต้องการเช่น admin

  5.2 Domain เลือก Domain ที่ลูกค้าต้องการสร้าง User ftp ให้

  5.3 ใส่รหัสผ่านที่ต้องการโดยต้องมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์

  5.4 Directory ลบให้เหลือ public_html/ชื่อโดเมนลูกค้าตามภาพ
 6. หากดำเนินการใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด Create Ftp account ได้เลยครับ

Was this helpful?