วิธีสร้าง MySQL Database บน Seo Hosting

10 views February 1, 2022 February 1, 2022 admin 0

วิธีสร้าง MySQL Database บน Seo Hosting

  1. Login เข้าไปยัง Control panel Seo Hosting : https://zseohosting.com/clientarea.php
  2. กดเข้าไปยังชุดโดเมนที่ใช้งาน
  3. กดที่ Login To cPanel
  4. กดเข้าไปที่ MySQL® Database Wizard
  5. กำหนข้อมูลดังนี้
    5.1 กำหนดชื่อ Database ที่ต้องการ

    5.2 กำหนด User ของ Database และ Password
  6. หลังจากกำหนดแล้วสามารถ Create User เพื่อทำการสร้างได้เลย ครับ

Was this helpful?