การสร้าง e-mail account ใน Web Hosting (cPanel)

683 views May 8, 2018 December 11, 2019 admin 0

การสร้างอีเมล์ในWeb Hosting (cPanel) ใน z.com มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าระบบ z.com link = https://cloud.z.com/th/signin/

2.เข้าที่ menu  webhosting  หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ

3.เลือกที่ หัวข้อ cpanel

4.จะเข้ามาสู่หน้า cpanel หน้านี้ท่านสามารถเข้ามาสร้าง E-mail account ได้

โดยเข้ามาที่หัวข้อเมนูใหญ่ชื่อ Email และ เลือกหัวข้อย่อยที่ Email Accounts ให้กดเข้าไปที่ Email Accounts

 

5.กดที่ +CREATE

หลังจากนั้นให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้
5.1 Domain ให้เลือกเป็นชื่อโดเมนของท่านตัวอย่าง เช่น ชื่อโดเมน netdesigntest.com

5.2 E-mail ให้ใส่ ชื่อ account ที่ต้องการสร้าง

5.3 password ให้ท่านกำหนด password ของ E-mail นั้น ๆ ที่ต้องการสร้าง

5.4 Mailbox Quota ท่านสามารถกำหนดให้แต่ละ user ได้ว่าต้องการให้ user ที่เราจะสร้างนั้น ใช้งานพื้นที่เท่าไหร่

หากเป็น Unlimited จะเป็นการใช้งานตามพื้นที่ E-mail ของ Email Hosting

5.5 หลังจากที่กำหนดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่ create account

 

6.วิธีการ login โดยใช้ account ที่เราสร้างไว้

ท่านสามารถทดสอบ login โดยเข้าผ่านชื่อโดเมนของท่านโดยพิม mail.yourdomain.com/webmail และกดที่ ขั้นสูง และ กด ไปยัง mail.yourdomain.com (ไม่ปลอดภัย) ครับ
หลังจากนั้นท่านจะพบหน้า login webmail ให้ท่านใส่ User pass E-mail ที่สร้างตามข้อ 5 ได้เลยครับ

จากที่ login เข้ามา จะพบหน้า Choose a Default Webmail Application ให้ท่านเลือก application ได้ตามต้องการใช้งานได้เลย ครับ

และสามารถทดสอบการใช้งาน E-mail ได้เลย ครับ

Was this helpful?