วิธีสร้าง Database List ( Cloud )

15 views May 6, 2021 May 6, 2021 admin 0

 

 

วิธีสร้าง Database List ( Cloud )

 1. สร้าง Cloud DB
 2. กด +Database
 3. กำหนดชื่อ Database Name และกด Save เพื่อสร้าง DB
 4. กด +User เพื่อทำการสร้าง User pass ในการ Connection เข้า Database
  กำหนดข้อมูลดังนี้
  4.1  ใส่ Username
  4.2 ใส่ password
  4.3 User Type เลือก phpMyAdmin User เพื่อ ที่สามารถสามารถเข้าผ่าน URL phpMyAdmin ได้
  หลังจากกำหนดแล้ว กด Save เพื่อบันทึก
 5. กด Setup ตามรูป
 6. กด + เพื่อเลือก Target Database Connection แล้วกด Save
 7. กดเข้า User List เพื่อกดเข้า phpMyAdmin ใน Management Tool ได้เลย ครับ
  สามารถใส่ ชื่อ Database ที่สร้างตาม ข้อ3 และ user pass ที่กำหนดตามข้อ 4 เพื่อทำการ connection เข้า phpMyAdmin ได้เลย ครับ

Was this helpful?