การลบ E-mail account ( smarter mail 16.x )

50 views October 18, 2018 June 26, 2019 admin 0

การลบ E-mail account ( smarter mail 16.x )

1.login เข้าหน้า smarter mail โดย ใช้ User admin@ชื่อโดเมนที่ใช้งานตามด้วย ดอท ที่ใช้งานอยู่

2.กดที่รูป ฟันเฟือง และกดที่ Accounts

3.กดติ๊กช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า user ที่ต้องการจะ ลบ และ กดที่ Delete เพื่อลบ

4.กดที่ Delete อีกครั้งเพื่อยืนยันการลด user / Account

5.หลังจากลบแล้ว จะพบว่า user ดังกล่าวนั้นได้หายไปแล้ว ครับ พร้อมเนื้อเมลที่ใช้งาน ครับ

 

Was this helpful?