แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการลบบัญชีสมาชิก Z.com

19 views May 16, 2021 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนการลบบัญชีสมาชิก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอนรูปคนขวามือบนสุดและเลือก “Account Settings”

 

ขั้นตอนที่ 2 : ไปที่หัวข้อ “Z.com Account Contract Information” คลิกคำว่า “Delete you Z.com account” ระบบจะลบบัญชีสมาชิกภายใน 30 วัน

หมายเหตุ : กรณีที่จะลบบัญชีสมาชิก Z.com ได้ จะต้องไม่มีบริการใดสถานะ Active

 

Was this helpful?