ความแตกต่างรหว่าง Cloud ปกติ กับ Cloud Desktop

18 views May 27, 2022 admin 0

ความแตกต่างรหว่าง Cloud ปกติ กับ Cloud Desktop

– สิ่งที่เหมือนกัน คือ สามารถ Remote Desktop ได้เหมือนกันทั้ง 2 บริการ เพื่อเข้าไปติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
มี Version OS ให้เลือกคือ  2019 (64Bit) และ  2016 (64Bit)                                             

– สิ่งที่ต่างกัน คือ Cloud Desktop  2019 (64Bit) และ  2016 (64Bit)  ระบบจะติดตั้ง Adobe Acrobat และ 7zip ให้พร้อมใช้งาน
และเฉพาะ  2016 with Office  (64Bit)  ระบบจะติดตั้งเหมือนกับ
Cloud Desktop  เพียงแต่เพิ่ม Office 2019 ขึ้นมาอีกหนึ่งตัว

Was this helpful?