วิธีแก้ไขเมลเต็มไม่สามารถลบผ่านหน้า User webmail ได้ ( E-mail hosting )

33 views January 6, 2020 January 7, 2020 admin 0

วิธีแก้ไขเมลเต็มไม่สามารถลบผ่านหน้า User webmail ได้ ( E-mail hosting )

1.Log In เข้า z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าที่ E-mail hosting และกดที่ Name Tag ที่ใช้งาน

3.กดเข้าไปยัง Manage E-mail ช่องสีแดง

จากนั้นกดเข้าไปยัง E-mail accounts

4.เลือก User ที่ต้องการเข้า และ กดเข้าไปยัง Check Email

5.กดที่ รูปคนทางด้านขวามือบน แล้วเลือกกดที่ Manage Disk Usage

ema

6.จากนั้นระบบจะเข้ามายังหน้า Manage Disk Usage

*** ในการลบครั้งนี้โปรดระวังหากทำการ Delete ไปแล้วข้อมูลจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ***

แนะนำให้เลือกที่หัวข้อ Tash หรือ ถังขยะ แล้วไปที่หัวข้อ Actions จะมีคำว่า Manage อยู่

เลือกตัว Manage ให้ตรงกับ Tash ให้ข้ออยู่ในหัวข้อเดียวกันจากนั้น กด Manage

ระบบจะ downtop ข้อมูลลงมาให้เลือก

Messages to delete: เป็น All Messages หลังจากเลือกแล้วกดที่ Delete Permanently อีกครั้งเพื่อทำการ delete ข้อมูลออก

**** หากทำแล้วพื้นที่ยังไม่ลดลง ให้ทำการทำวิธีเดิมแต่เปลี่ยน account E-mail เป็นชื่ออื่น ๆและทำอีกตั้ง จนกว่าพื้นที่เมลจะลด ลงครับ ****

Was this helpful?