รายละเอียดสถานะของโดเมนของ Z.com

32 views May 25, 2022 admin 0

รายละเอียดสถานะของโดเมนของ Z.com

 1. Domain Lock
  คือ สถานะที่โดเมนหลังจากย้ายเข้าระบบ Z.com แล้วระบบตรวจสอบยังไม่มีการแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง
  ซึ้งการย้าย Domain เข้าระบบ Z.com นั้นโดเมนข้อมูล Whois จะถูกแก้ไขเป็นข้อมูล Defualt ของ z.com
 2. Waiting Authenticating
  คือ สถานะ ที่โดเมนนั้นติด Verify ของโดเมนอยู่ ในสถานะนี้จะเกิดขึ้นจากโดเมนจดใหม่
 3. Domain Client-hold
  คือ สถานะนี้จะเป็นสถานะที่ค่ายโดเมนของ Oname นั้นต้องการเอกสารยืนยันในส่วนของโดเมน
  ซึ้งสถานะนี้จะเห็นในหน้าระบบ Z.com เป็น Active แต่ในระบบ Whois ขึ้นเป็น Client Hold ครับ
 4. Domain Status ok
  คือ สถานะที่เปิดการ Transfer Domain แล้ว
 5. Domain Status clientTransferProhibited
  คือ สถานะที่ปิดการ Transfer Domain อยู่
 6. RedemptionPeriod
  คือ สถานะนี้โดเมนจะหมดอายุไปมากกว่า 30 วัน หลังจากโดเมนหมดอายุแล้ว และรอโดเมนลบออกจากระบบค่ายโดเมน

Was this helpful?