ย้ายโดเมนออกจาก z.com

1662 views May 8, 2018 July 24, 2019 admin 0

วิธีการ unlock โดเมน และ ดู authcode

ในการย้ายโดเมน ต้องทำตามขั้นตอนทุก 4 ขั้นตอนดังนี้ ครับ

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.เข้ามาที่เมนูโดเมน แล้วคลิกเลือกโดเมนที่ต้องการ

3.เลือกเมนู Domain & Contract information จะมีอยู่  2 หัวข้อ

3.1.authcode ตัวนี้สามารถ copy เพื่อ code เพื่อใช้ในย้ายไปยังผู้ดูแลกับผู้ให้บริการอื่น ได้ ครับ
3.2.Transfer Lock ตัวนี้ จะเป็นตัวกำหนดการ Lock ในการ transfer ของ domain ครับ
หากต้องการย้ายโดเมนออกให้กด เป็น off เพื่อให้ Domain สามารถทำการย้ายออกไปยัง ผู้ให้บริการอื่นได้ ครับ

*ในการย้ายออกจากระบบ zcom นั้นจะมี E-mail ให้ท่านกดยืนยันการย้ายออก รบกวนทำการกดยืนยันด้วยครับ หากไม่มีการกดระบบ จะไม่ให้ทำการย้ายออก ครับ *

กรณี Domain มีการ setting Set Whois proxy ไว้

ให้เปลี่ยนจาก ON ให้เป็น OFF

หากไม่ได้มีการ setting ไว้ ตรง Set Whois proxy จะขึ้นเป็น Unsigned

4.เนื้อเมลที่จะได้รับในการกด approve เพื่อย้ายโดเมนออก

** E-mail จะถูกส่งไปทาง E-mail ในระบบ whois ของท่าน หลังจากที่ท่านได้ใส่ auth code จากปลายทางไปแล้ว โปรดตรวจสอบ E-mail **

 

 

 

Was this helpful?