แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินผ่านระบบสมาชิก Z.com

20 views December 15, 2020 January 17, 2023 not 0

ขั้นตอนดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินผ่านระบบสมาชิก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอนรูปคนขวามือบนสุดและเลือก “Billing Information”

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกที่ไอคอนเอกสาร PDF เพื่อทำการดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินจากระบบ

 

 

Was this helpful?