วิธีแก้ไขสกุลไฟล์ SSL ( Z.com )

21 views February 15, 2021 February 15, 2021 admin 0

วิธีแก้ไขสกุลไฟล์ SSL ( Z.com )

ตัวระบบ SSL ของ Z.com นั้น จะถูก Download ลงมาเป็น .TXT ในการ install เข้า IIS หรือ อื่น ๆ ที่ต้องใช้ .Cer นั้น จะต้องทำการเป็นสกุลไฟล์ ก่อนครับ

ขั้นตอนการเปลี่ยนมีดังนี้

1.ต้องทำการเปิด File name extensions ใน File Explorer ก่อนครับ

โดยทำการเปิด File Explorer ขึ้นมา

2.ให้กดที่คำว่า View

3.ติ๊กถูกที่ File name Extensions

4.กลับไปยังไฟล์ SSL ที่ Download มาจากในระบบ z.com

5.กด F2 ที่ Keyboard หรือ คลิ๊กขวาที่ไฟล์ SSL เลือกคำว่า Name
เพื่อทำการ Edit ชื่อสกุลไฟล์

6.ให้ทำการแก้ไขจาก .TXT เป็น .cer จากนั้นกด Enter และ ตอบ Yes เป็นอันเสร็จสิ้น

Was this helpful?