แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการแก้ไขอีเมล์และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com

251 views December 1, 2020 December 2, 2020 not 0

ขั้นตอนการแก้ไขอีเมล์และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com

ขั้นตอนที่ 1 : หลังจากเข้าสู่ระบบสมาชิก z.com เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ไอคอนรูปคนขวามือบนสุดและเลือก “Account Settings”

 

ขั้นตอนที่ 2 : คลิกไอคอนดินสอขวามือเพื่อทำการแก้ไขอีเมล์ที่ใช้เข้าสู่ระบบ หากกรอกอีเมล์ใหม่เรียบร้อยให้คลิกปุ่มสีแดง “Save”

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกไอคอนดินสอขวามือเพื่อทำการแก้ไขรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ หากกรอกรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยให้คลิกปุ่มสีแดง “Save”

 

Was this helpful?