แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนแก้ไขรหัสผ่านเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com (กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้)

322 views December 1, 2020 May 18, 2022 not 0

ขั้นตอนแก้ไขรหัสผ่านเข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com (กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้)

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปที่ลิงก์ https://cloud.z.com/th/signin/ และคลิกคำว่า “ลืมรหัสผ่าน?”

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกอีเมล์ที่ใช้เข้าสู่ระบบสมาชิก Z.com และคลิกปุ่มสีแดง “ส่ง”

 

ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะส่งลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านไปทางอีเมล์ ให้คลิกลิงก์ดังกล่าว (หากอีเมล์ไม่เข้า Inbox โปรดตรวจสอบที่ Junkmail)

 

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรหัสผ่านใหม่ทั้งสองช่องและคลิกปุ่มสีแดง “รีเซ็ต” เป็นอันเสร็จ

หมายเหตุ : รหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว ต้องมี ตัวเล็ก(a-z) หรือ ตัวใหญ่(A-Z) และ ตัวเลข(0-9)

 

 

Was this helpful?