วิธีแก้ไข ชื่อ Name Tag

4 views February 1, 2022 February 1, 2022 admin 0

วิธีแก้ไข ชื่อ Name Tag

  1. Login เข้าระบบ z.com
  2. เข้าที่ Menu WordPress หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ
  3. กดไปที่ Server Information
  4. กดที่รูปดินสอ ตรงช่อง Nametag ช่องจะสามารถทำการแก้ไขชื่อ name tag ได้หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วกด save เพื่อบันทึกได้เลยครับ

Was this helpful?