ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธี Remove File website ใน plesk

9 views May 6, 2021 admin 0

 

  1. Login เข้าระบบ Plesk
  2. กดเข้าไปยัง File Manager ( หากชื่อเว็บหลักที่ต้องการลบจะอยู่ใน httpdocs // สำหรับ subdomain จะอยู่ตามชื่อที่กำหนดไว้ )
  3. หลังจากเข้ามายังข้อมูลชื่อที่กำหนด ตามวงเล็บ ข้อ 2 แล้ว
    ให้กดช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า File หรือ Folder ที่ต้องการ Remove
  4. ให้ทำการ กด Remove และกด Yes อีกครั้ง เพื่อทำการ Remove

Was this helpful?