จัดการไฟล์บนเว็บง่ายๆ (Files Management)

59 views May 31, 2018 December 2, 2020 reeboo 0

จัดการไฟล์ ใช้งานอย่างไร?

1.เครื่องมือที่ใช้งานบ่อย

2.ไฟล์ที่รองรับการใช้งาน

3.ข้อควรระวัง

 


1.ทำความรู้จักเครื่องมือที่ใช้งานบ่อย

 1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่  (New folder)- สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดเก็บไฟล์ และตั้งชื่อโฟลเดอร์เพื่อสะดวกต่อการจัดระเบียบไฟล์
 2. สร้างไฟล์ text (New Text files)– สร้างไฟล์ข้อมูลตัวอักษรคล้ายๆไฟล์จาก notepad
 3. อัพโหลดไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์  (Upload files)– นำเข้าไฟล์ใหม่จากคอมพิวเตอร์
 4. ช่องค้นหาไฟล์  (Find files)– เพื่อค้นหาไฟล์ โดยการค้นหาจากชื่อไฟล์
 5. เลือกไฟล์ (Select files)– เลือกไฟล์นี้ หรือเลือกครั้งละหลายไฟล์ได้ ด้วยการกด Ctrl + กดเลือกไฟล์  สามารถเลือกได้สูงสุด 20 ภาพต่อครั้ง
 6. ดาวน์โฟลดไฟล์  (Download) – ดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. ลบไฟล์ (Delete) – หากลบไฟล์จากที่ระบบจัดการไฟล์จะไม่สามารถกู้คืนได้ หรือเพิ่มเติมที่หัวข้อ ข้อควรระวัง
 8. การนำลิงค์ของไฟล์ไปใช้งาน กรณีฝากไฟล์ (Get info) – (หรือใช้วิธีดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์นั้นๆได้)

 


2.ไฟล์ที่รองรับการใช้งาน

ระบบจัดการไฟล์ สำหรับจัดระเบียบไฟล์ในเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือใช้เป็นที่ฝากไฟล์เพื่อนำลิงค์ไปใช้งาน โดยสามารถบีบอัดไฟล์ภาพได้สูงสุด 200 MB สำหรับแพ็กเกจ Standard และ 500 MB สำหรับแพ็กเกจ Business

โดยรองรับไฟล์นามสกุลต่างๆดังนี้ 

 • อัพโหลดสูงสุดสำหรับแพ็กเกจฟรี 5 MB , แพ็กเกจ Standard 10 MB และแพ็กเกจ Business 20 MB
 • อัพโหลดไฟล์สูงสุดไม่เกิน 12 MB /ครั้ง

2.1 ประเภทไฟล์รูป

 • .jpg
 • .png
 • .gif
 • .tiff
 • .psd

2.2 ประเภทไฟล์เอกสาร

 • .doc .docx
 • .xls .xlsx
 • .ppt .pptx
 • .pdf
 • .zip
 • .rar
 • .txt

2.3 ประเภทมีเดีย

 • .mp4
 • .mp3
 • .avi

3.ข้อควรระวัง! 

ในการจัดการไฟล์ในระบบจัดการไฟล์นั้นไม่ควรมีการลบ แก้ไข หรือย้ายโฟลเดอร์ในภายหลัง ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนที่อยู่ของไฟล์ เนื่องจากการดึงมาแสดงผลจะดึงจากไฟล์/โฟลเดอร์ที่ไฟล์อยู่ครั้งแรกเท่านั้น หากมีการแก้ไขภายหลังหรือกระทำดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ภาพหรือไฟล์หายจากการแสดงผล จะต้องทำการอัพโหลดภาพ/ไฟล์ใหม่

Was this helpful?