วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

405 views September 10, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธี fix host ในคอมพิวเตอร์

การ fix host ในคอมของผู้ใช้งานนั้น จะเห็นแต่คอมพิวเตอร์ ที่ทำการ fix เท่านั้น

1.เข้าไปยัง part ในคอม ของท่านดังนี้

C:\Windows\System32\drivers\etc

คลิ๊กขวาที่ไฟล์ ชื่อ hosts เลือก properties

กดที่ Security

เลือกที่ Users (DESKTOP-2G646TF\Users) และกดที่ Edit…

ติ๊กที่ช่อง Allow หัวข้อ Full control หลังจากนั้นกดที่ OK ครับ

หลังจากกด ok แล้วจะเด่งมาหน้า hosts properties อีกครั้ง และกด ok อีกครั้ง ครับ

หลังจากนั้นกดคลิ๊กขวา อีกครั้งเลือก Open with

เลือกที่ note pad และ กด ok ครับ

จะมี notepad hosts เด่งขึ้นมาครับ

ให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับ

ช่องว่างทางด้านล่างให้ใส่ ip กับ domain ที่ต้องการลงไปครับ

*กรณีไม่ขึ้นบรรทันใหม่ ให้ทำการกด enter ลงมาครับ ให้อยู่ช่องถัดมาจากคำว่า

#    ::1       localhost

ครับ*

วิธีการใส่

เริ่มต้นให้ใส่เป็น ip ของเว็บที่ใช้งานก่อนครับ

เช่น ip host ที่ใช้งานคือ 150.95.95.95 ให้กำหนดดังภาพ

ในส่วนถัดให้กด tab 1 ครั้ง และใส่ชื่อโดเมน ลงไป เช่นชื่อโดเมนว่า test.com ให้ใส่ test.com ลงไปครับ

แนะนำให้ใส่ตามตัวอย่างดังภาพเลย นะครับ

เพราะเว็บ บางเว็บจะมีการ config แบบ www ไป เพื่อให้ทดสอบได้อย่างเห็นผล ใส่ค่าตามแบบตัวอย่าง ครับ

หลังจากใส่เรียบร้อยแล้วกด Ctrl + s เพื่อบันทึก ครับ จากนั้นทำการทดสอบผ่าน browser ได้เลย ครับ

Was this helpful?