วิธีการตั้งค่า forward delete in E-mail hosting

92 views June 21, 2018 June 24, 2019 admin 0

วิธีการตั้งค่า forward delete
1. login เข้าไปยัง my z.com

2.กดเข้าที่ E-mail hosting และ กดเข้าที่ name tag ครับ

3.กดเข้าที่ manage email

4. เลือกเข้าดังภาพครับ

1.เลือกเมนูหลักเป็น E-mail
2.กดที่ Email Filters ครับ

5. เลือก E-mail ที่ต้องการตั้งค่า หากเลือกได้แล้วให้กดที่ manage Filters ครับ

* ก่อนที่จะตั้งค่าต้องสร้าง E-mail ขึ้นมาก่อน นะครับ *

6.กดที่ Create a New Filter ครับ

7. สามารถตั้งค่าดังภาพได้เลยครับ

  1. ชื่อ Filter name
  2. Rule ใส่เป็น to และใส่ E-mail ที่เป็น E-mail ที่เราต้องการตั้งค่า
  3. actions ให้เลือกเป็น redirect to Email และใส่ E-mail ปลายทาง ที่ต้องการให้ Forward ออกไป
  4. ให้กดบวกทาวขาวมือที่ตั้งค่า redirect ก่อนนะครับ และเลือกเป็น Discard message ครับ
    เพื่อให้ E-mail ปลายทาง ส่งเข้ามาภายใต้ E-mail ที่เราตั้งค่าใว้ตรง to จะมีการ delete ออกไป ครับ

หลังจากนั้นกด save และทดสอบใช้งานได้เลย ครับ

Was this helpful?