การใช้งาน FTP กับ FileZilla ใน Web Hosting (cPanel)

223 views พฤษภาคม 8, 2018 ธันวาคม 6, 2018 admin 0

การใช้งานFTP กับFileZilla ในWeb Hosting (cPanel) ใน z.com มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1.เปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา

  • หัวข้อHost  สามารถใส่ ชื่อของhost , ip ,ชื่อโดเมน ในกรณีที่โดเมนยังไม่ชี้มา สามารถหาชื่อ host ได้ในหัวข้อที่ 4
  • หัวข้อ User ของ FTP
  • หัวข้อ Password ของ FTP
  • หัวข้อ Port 21 หรือไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ *ปล่อยว่างไว้มีค่าเท่ากับ port 21

หลังจากกรอกครบให้กด Quick connect  จะมี popup เด้งขึ้นมาให้กด ok ไปได้เลยครับ

และให้เลือก Folder public_html

2.เลือก Folder โดเมนที่ต้องการ

ตัวอย่างในนี้คือ test.com

3.เลือกไฟล์หรือ folder ที่ต้องการ คลิกขวาและเลือก Upload ไฟล์ขึ้น host และรอจนเสร็จ

4.วิธีการดูชื่อ host ในกรณียังไม่ได้ชี้โดเมนมา

ตัวอย่าง

ให้copy ค่าดังกล่าวตามภาพ ใส่ในช่อง host ของ ftp ครับ

5.URL Download FileZilla

https://filezilla-project.org/download.php

และกด DownloadFileZilla Client

Was this helpful?