วิธี Generate CSR บน Windows Server IIS

47 views January 20, 2021 January 20, 2021 admin 0

วิธี Generate CSR บน Windows Server IIS

1.Remote Desktop เข้าไปยัง server ที่ต้องการ

2.ค้นหา Server Manager และ กดเข้า Server Manager

3.กดที่ Tools และเลือก  Internet Information Services (IIS) Manager

4.เลือกชื่อเครื่องที่เมนูด้านซ้ายมือ และเข้าไปที่ Server Certificates

5.กดเข้า Create Certificate Request ที่อยู่ทางด้านขวา

6.ใส่รายละเอียดข้อมูลทั้งหมด โดยแบ่งเป็นตามหัวข้อดังนี้

Common name : ชื่อ Domain Hostname ที่ต้องการใช้งาน เช่น z.com
Organization : ชื่อบริษัท
Organizational unit : ชื่อหน่วยองค์กร
City/locality : ชื่อเขต อำเภอ
State/province : ชื่อจังหวัด
Country/region : ชื่อประเทศ

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วทำการกด Next ได้เลย ครับ

7.ถัดมา
7.1เป็น “Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider”
7.2 Bit length เป็น 2048 ดังภาพ

8.ระบุที่ตั้งไฟล์ที่ต้องการเก็บไฟล์ CSR (Certificate Signing Request)
ตัวอย่างรูป

เลือกเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด Fisnish ได้เลยครับ

จากนั้นไปยัง Path ที่ทำการเว็บไฟล์ Csr ไว้ และนำ code ด้านใน ไปทำการ Order SSL ได้เลย ครับ

Was this helpful?