เปิด Hard disk บน VPS (Windows)

136 views June 17, 2019 March 27, 2020 admin 0

เปิด Hard disk บน VPS (Windows)

1.remote เข้าไปยังเครื่อง server

2.กดที่ server manager ที่ Taskbar และกดที่เมนู tools และเลือก ที่ computer management

ตัวอย่าง


กรณีมี popup เด่งขึ้นมา ทำตามรูปด้านล่างได้เลยครับ

3.กดที่ Disk Managerment

หลังจากนั้น คลิกขวา ที่ Disk 1 แล้วเลือกเป็น online


4.จากนั้นตรวจสอบ disk ที่ this PC ได้เลย ครับ จะมี disk แยก ออกมาครับ

Was this helpful?