วิธีการ map name server ภายใต้ชื่อโดเมน หรือ การสร้าง Hostname

182 views July 15, 2018 June 26, 2019 admin 0

วิธีการ map name server ภายใต้ชื่อโดเมน หรือ การสร้าง Hostname

*กรณีนี้ต้องทำการ setting ใน server ที่ต้องการ map name server ด้วย ครับ *

1.login เข้า z.com

2.กดที่เมนู domain และ กดที่ชื่อโดเมนที่ต้องการ

3.กดที่ host settings และ กดที่ + host

4. ในส่วนนี้ต้องทำ 2 ครั้ง เพื่อกำหนด ns ภายใต้ชื่อโดเมนครับ

4.1ช่อง host name ให้ใส่ชื่อที่ต้องการ เช่น ns1 ที่จะเห็นกันบ่อย ๆ ครับ

ช่องที่ 2 IPv4 ให้ใส่ ip ที่ต้องการ map กับ server ที่ใช้งาน ครับ

หลังจากกำหนด แล้ว ให้กด add เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ครับ

4.2ช่อง host name ให้ใส่ชื่อที่ต้องการ เช่น ns2 ที่จะเห็นกันบ่อย ๆ ครับ

ช่องที่ 2 IPv4 ให้ใส่ ip ที่ต้องการ map กับ server ที่ใช้งาน ครับ

หลังจากกำหนด แล้ว ให้กด add เพื่อทำการบันทึกข้อมูล ครับ

หลังจากที่ กำหนดเรียบร้อยแล้ว รออัพเดท 24 ชม ครับ หลังจากที่รอ ครบแล้ว และ สามารถใช้งานได้แล้ว สามารถเข้ามาเปลี่ยน name server ที่เป็นภายใต้ชื่อโดเมนได้เลย ครับ

 

Was this helpful?